Премія НАН України імені О. В. Палладіна

Премія імені Олександра Володимировича Палладіна премія, встановлена НАН України за видатні наукові роботи в галузі біохімії та молекулярної біології.

Премію засновано Постановою Ради Міністрів УРСР 29 січня 1973 р. та названо на честь видатного українського радянського українського біохіміка, президента Академії наук Української РСР (19461962), академіка АН УРСР і АН СРСР, засновника української школи біохіміків Олександра Володимировича Палладіна.

Починаючи з 2007 року Премія імені О. В. Палладіна присуджується Відділенням біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України з циклічністю 3 роки.

Перша премія імені О. В. Палладіна була присуджена Президією Академії наук Української РСР в 1974 р. за підсумками конкурсу 1973 р. Першим лауреатом Палладінської премії став – академік АН УРСР Максим Федотович Гулий.

Лауреати премії

Рік Премійовані роботи Лауреати Коротко про лауреата
1973 монографія «Основні метаболічні цикли» Гулий Максим Федотович академік АН УРСР, професор, заслужений діяч науки УРСР, керівник відділу біосинтезу та біологічних властивостей білка Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна
1974 монографія «Біохімічні дослідження та впровадження в медичну практику протеолітичних ферментів та їх інгібіторів» Веремеєнко Кузьма Микитович професор, доктор біологічних наук, керівник лабораторії біохімії Київського науководослідного інституту отоларингології МОЗ України
1975 монографія «Біохімічні основи механізму дії серотоніну» Курський Михайло Дмитрович професор, доктор біологічних наук, керівник відділу біохімії м'язів Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна
Бакшеєв Микола Сергійович член-кореспондент АМН СРСР, головний акушер-гінеколог МОЗ УРСР
1976 цикл праць, присвячених вивченню обміну адренергічних гормонів-медіаторів (катехоламінів) Утевський Арон Михайлович член-кореспондент АН УРСР, професор, доктор біологічних наук, керівник лабораторії кріобіохімії нейрогуморальних систем Інституту проблем кріобіології та кріомедицини АН УРСР
1977 цикл пріоритетних досліджень, присвячених вивченню різних за функціональністю білків головного мозку (від загальнотканинних до індивідуальних нейроспецифічних) на органному, субклітинному та молекулярному рівнях; вивченню їхньої структурної організації, фізико-хімічних, біохімічних і біологічних властивостей та особливостей прижиттєвого оновлення білків у нормі, під час онтогенезу, за різних функціональних і патологічних станів організму Бєлік Яків Васильович професор, доктор біологічних наук, керівник відділу біохімії нервової системи Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна
1978 монографія «Транспортные нуклеиновые кислоты» Мацука Геннадій Харлампійович академік АН УРСР, професор, директор Інституту молекулярної біології і генетики АН УРСР
Єльська Ганна Валентинівна доктор біологічних наук, завідувачка відділу механізмів трансляції генетичної інформації Інституту молекулярної біології і генетики АН УРСР
Коваленко Марина Йосипівна кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту молекулярної біології і генетики АН УРСР
1979 монографія «Натриевый насос биологических мембран» Лішко Валерій Казимирович академік АН УРСР, професор, директор Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна АН УРСР
1980 монографія «Транспорт жирорастворимых витаминов» Чаговець Ростислав Всеволодович академік АН УРСР, професор, заслужений діяч науки УРСР, академік-секретар [Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України|Відділення біохімії, фізіології і теоретичної медицини АН УРСР]]
Халмурадов Аскар Ганійович доктор біологічних наук, завідувач відділу біохімії коферментів Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна АН УРСР
Тоцький Владлен Миколайович доктор біологічних наук, завідувач кафедри молекулярної біології і генетики Одеського державного університету ім. І. І. Мечнікова
1981 цикл робіт, присвячених вивченню проблеми молекулярних механізмів збирання волокон фібрину Бєліцер Володимир Олександрович академік АН УРСР, професор, заслужений діяч науки УРСР, завідувач відділу структури і функції білка Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна АН УРСР
1982 монографія «Биологическое метилирование и его модификация в ранний период лучевого поражения» Кучеренко Микола Євдокимович професор, доктор біологічних наук, завідувач кафедри біохімії, проректор з наукової роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка
1983 цикл робіт «Вивчення структури білків» Троїцький Герман Васильович член-кореспондент АН УРСР, професор, завідувач кафедри біохімії Кримського медичного інституту
Демченко Олександр Петрович доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна АН УРСР
1984 монографія «Системы транспорта кальция в нервных клетках» Кудінов Станіслав Олександрович доктор біологічних наук, керівник відділу хімії і біохімії ферментів Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна АН УРСР
1985 монографія «Ферментативні процеси і їх корекція при екстремальних станах» Розанов Анатолій Якович професор
Трещинський Анатолій Іванович професор
Хмелевський Юрій Володимирович професор
1986 монографія «Молекулярные механизмы в действии полипептидных факторов роста» Кусень Степан Йосипович професор, доктор біологічних наук, керівник Львівського відділення регуляторних систем клітини Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна АН УРСР
Стойка Ростислав Стефанович кандидат біологічних наук, провідний науковий співробітник Львівського відділення регуляторних систем клітини Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна АН УРСР
1987 монографія «Гетерогенна система гемоглобіну» Стародуб Микола Федорович доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту молекулярної біології і генетики АН УРСР
Назаренко Володимир Іванович кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Львівського відділення регуляторних систем клітини Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна АН УРСР
1988 монографія «Поліаміни і пухлинний ріст» Бердинських Ніна Костянтинівна доктор медичних наук, завідувачка відділу Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького АН УРСР
Залєток Софія Петрівна кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького АН УРСР
1989 цикл робіт «Дослідження механізмів кріопошкоджень біологічних мембран» Білоус Аполлон Максимович доктор медичних наук, керівник відділу Інституту проблем кріобіології і кріомедицини АН УРСР
Бондаренко Валерій Антонович доктор біологічних наук
Гулевський Олександр Кирилович доктор біологічних наук
1990 монографія «Біохімія убіхінону (Q)» Донченко Георгій Вікторович доктор біологічних наук, завідувач відділу Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна АН УРСР
1991 монографія «Транспорт кальция в гладких мышцах» Костерін Сергій Олексійович доктор біологічних наук, завідувач відділу Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна АН УРСР
1992 монографія «Пуриновый обмен и его регуляция в лимфоцитах» Дмитренко Микола Петрович доктор медичних наук, член-кореспондент АН України
1993 монографія «Жирнокислотные профили бактерий, патогенных для человека и животных» Фролов Аркадій Федорович завідувач кафедри Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України
Васюренко Зінаїда Павлівна доктор медичних наук, завідувачка лабораторії Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України
Смирнов Валерій Веніамінович академік НАН України, директору Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України
1994 монографія «Транспортуючі фактори росту» Бикоріз Анатолій Йосипович доктор медичних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України
Фільченков Олексій Олексійович кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України
1995 серія праць «Вивчення механізмів променевого порушення іонного гомеостазу у клітинах тваринного організму» Дворецький Анатолій Іванович доктор біологічних наук, завідувач кафедри Дніпропетровського державного університету
Чеботарьов Євген Юхимович доктор медичних наук, провідний науковий співробітник Інституту експериментальної радіології Наукового центру радіаційної медицини АМН України
1996 цикл робіт «Роль перекисного окислення ліпідів у механізмі променевого ураження та стресу» Барабой Вілен Аврамович доктор медичних наук, завідувач лабораторії Інституту онкології АМН України
1997 серія праць «Функція внутрішньоклітинних структур в ізольованих гепатоцитах залежно від метаболічного стану та дії низьких температур» Петренко Олександр Юрійович доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
Сукач Олександр Михайлович кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
Кравченко Лідія Петрівна кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
2000 серія праць «Регуляція біохімічних процесів за норми та патології» Громашевська Любов Леонтіївна доктор медичних наук, завідувачка лабораторії Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України
Микоша Олексій Степанович доктор медичних наук, завідувач лабораторії Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України
2002 серія праць «Імунохімічний аналіз механізмів полімеризації фібрину та фібринолізу» Комісаренко Сергій Васильович академік НАН і АМН України, доктор біологічних наук, професор, директор Інституту біохімії НАН України
Луговський Едуард Віталійович кандидат біологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту біохімії НАН України
Колеснікова Ірина Миколаївна кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту біохімії НАН України
2004 серія праць «Молекулярні механізми регуляції метаболізму та їх використання в біології та біотехнології» Остапченко Людмила Іванівна доктор біологічних наук, професор, декан біологічного факультету Київського університету
Сибірний Андрій Андрійович член-кореспондент НАН України, професор, директор Інституту біології клітини НАН України
2006 цикл робіт «Молекулярні механізми регуляції експресії генів» Мінченко Олександр Григорович доктор біологічних наук, завідувач відділу молекулярної біології Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України
2007 серія праць «Колоїдно-хімічні та фізіолого-біохімічні аспекти взаємодії нано - та мікрочасток з клітиною як підґрунтя для створення перспективних нанобіотехнологій» Ульберг Зоя Рудольфівна доктор хімічних наук, професор кафедри біотехнології мікробного синтезу Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України
Карпов Олександр Вікторович доктор біологічних наук, професор Національного університету харчових технологій МОН України
Верьовка Сергій Вікторович доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту біохімії НАН України
2010 цикл наукових праць «Молекулярно-біологічні особливості інтерфероногенезу та створення науково обґрунтованих підходів до використання препаратів інтерферону і їх індукторів при патології» Співак Микола Якович член-кореспондент НАН України, завідувач відділу Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України
Лазаренко Людмила Миколаївна доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України
Жолобак Надія Михайлівна кандидат біологічних наук, докторанту Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України
2013 монографія «Біохімічна трансформація ксенобіотиків у організмі» Марченко Михайло Маркович доктор біологічних наук, в. о. директора Інституту біології, хімії та біоресурсів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Кеця Оксана Віталіївна кандидат біологічних наук, доцент Інституту біології, хімії та біоресурсів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Великий Микола Миколайович доктор біологічних наук, завідувач лабораторії Інституту біохімії імені О. В. Палладіна НАН України
2016 монографія «Основи глікобіології» Сибірна Наталія Олександрівна доктор біологічних наук, завідувач кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка
Шевцова Алла Іванівна доктор біологічних наук, професор Державного закладу «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
Ушакова Галина Олександрівна доктор біологічних наук, завідувач кафедри Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
2019[1] за серію праць «Мультифункціональне використання ензимівв біосенсориці» Дзядевич Сергій Вікторович доктор біологічних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту молекулярної біології і генетики НАН України
Солдаткін Олександр Олексійович кандидат біологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту молекулярної біології і генетики НАН України
Солдаткін Олексій Петрович академік НАН України, завідувач відділу Інституту молекулярної біології і генетики НАН України

Див. також

Примітки

Джерела

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.