Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка» — головний науковий часопис Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Країна видання  Україна
Тематика наукові статті
Мова Українська
Адреса редакції Київ
Видавець Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет»
Засновник Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Засновано 1958
ISSN 1728-3817

library.univ.kiev.ua/ukr/fonds/visnyk/poshuk.php3

Серія Астрономія

Наукове періодичне видання, в якому публікуються результати оригінальних досліджень з питань релятивістської астрофізики та космології, астрофізики високих енергій, фізики Сонця і малих тіл Сонячної системи, астрометрії, небесної механіки, фізики верхньої атмосфери.

Видається з 1958 року Астрономічною обсерваторією та кафедрою астрономії та фізики космосу Фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Роботи друкуються українською, англійською та російською мовами.

Періодичність: з 2014 року виходить 2 рази на рік.

ISSN 1728-273x

Офіційний вебсайт

Фахове видання категорії Б: галузь наук - фізико-математичні (24.09.2020), спецiальнiсть: 104 (24.09.2020)[1]

Серія Біологія

Наукове періодичне видання Навчально-наукового центру "Інститут біології та медицини" Київського національного університету імені Тараса Шевченка, в якому публікуються результати оригінальних досліджень з питань біохімії, біофізики, ботаніки, вірусологіі, загальної та молекулярної генетики, зоології, мікробіології та загальної імунології, фізіології людини та тварин, фізіології та екології рослин, цитології, гістології, біології індивідуального розвитку.

Рік заснування: 1958

Видається двічі на рік.

ISSN 1728-2748

Офіційний вебсайт

Фахове видання категорії Б: галузь наук - біологічні (18.12.2018), спецiальнiсть: 91 (18.12.2018)[1]

Серія Військово-спеціальні науки

Наукове періодичне видання Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка Публікуються матеріали з військової педагогіки і психології, воєнної економіки, військової географії, геопросторової підтримки, права  у теоретичному та практичному аспектах

Рік заснування: 1998

ISSN 1728-2217

Офіційний вебсайт

Фахове видання категорії Б: галузь наук - педагогічні, економічні, технічні  (26.11.2020), спецiальнiсть: 011 (26.11.2020) 014 (26.11.2020) 015 (26.11.2020) 072 (26.11.2020) 193 (26.11.2020)[1]

Серія Географія

Науковий журнал Географічного факультету Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, в якому висвітлюються  актуальні питання теорії і методології природничо-географічних, суспільно-географічних і картографічних досліджень, прикладні географічні розробки, науковий доробок молодих вчених. Журнал вміщує також інформацію про видатних учених та педагогів, історичні пам'ятні дати, огляди та рецензії, хроніку подій. Роботи друкуються українською, англійською та російською мовами.

Рік заснування: 1958

ISSN 1728-2721 (print), 2521-1935 (online)

Видається двічі на рік.

Офіційний вебсайт

Фахове видання категорії Б: галузь наук - географічні (17.03.2020), спецiальнiсть: 103 (17.03.2020) 106 (17.03.2020) 193 (17.03.2020)[1]

Серія Геологія

Періодичне фахове видання ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, в якому публікуються матеріали теоретичних, експериментальних та методичних досліджень в галузі геології, геофізики, інженерної геології, гідрогеології, геоекології та геоінформатики українською, російською та англійською мовами.

Видання засноване 1958 року. До 1967 року включно (до Вип. 8) виходило під назвою "Вісник Київського університету. Серія геології та географії". З 1982 року щорічно видавався "Вісник Київського університету. Геологія", який з Вип. 16 (2000 рік) отримав сучасну назву[2].

ISSN: 1728-2713 (print), 2079-9063 (online)

Офіційний вебсайт

Фахове видання категорії А: галузь наук - геологічні (18.12.2018), фізико-математичні (18.12.2018); спецiальнiсть: 103 (18.12.2018)[1]

Індексується у:

  • Web of Science Core Collection - Emerging Sources Citation Index (ESCI)

Серія Державне управління

Періодичне наукове видання кафедри державного управління Філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, в якому друкуються основні результати досліджень у галузі адміністративних наук.

Рік заснування: 2014

ISSN 2616-9193 (print), 2616-9207 (online)

Видається 2 рази на рік.

Офіційний вебсайт

Серія Економіка

Рецензований науковий журнал відкритого доступу Економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, присвячений дослідженням в економічній сфері (оригінальні статті в фундаментальних та прикладних дослідженнях, тематичні дослідження, критичні відгуки, опитування, думки, коментарі та нариси).

Проблематика: актуальні проблеми економічної теорії, державне управління, міжнародна економіка, економіка підприємства, менеджмент, теорія фінансів, банківська справа, страхування, статистика, бухгалтерський облік та аудит, безпека, екологічна безпека, економіко-математичне моделювання, інформаційні технології в економіці.

Рік заснування: 1958

ISSN: 1728-2667 (print), 2079-908X (online)

Видається раз на 2 місяці.

Офіційний вебсайт

Фахове видання категорії Б: галузь наук - економічні (17.03.2020), спецiальнiсть: 051 (17.03.2020) 071 (17.03.2020) 072 (17.03.2020) 073 (17.03.2020) 075 (17.03.2020) 076 (17.03.2020) 292 (17.03.2020)[1]

Серія Журналістика

Наукове періодичне видання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, в якому друкуються наукові статті, що базуються на постановці наукових проблем, дослідженні методів, розробці методик та термінології з соціології масової комунікації, змісту комунікації, каналів комунікації, досліджень реклами та зв'язків з громадськістю.

Рік заснування: 1958

ISSN 1728-2705

Офіційний вебсайт

Серія Іноземна філологія

ISSN 1728-2683

Серія Інтродукція та збереження рослинного різноманіття

ISSN 1728-2284

Серія Історія

Періодичне наукове видання Історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, в якому публікуються матеріали і результати досліджень у сфері історії та історичних наук (археологія, архівознавство, етнологія, історіографія, джерелознавство та ін.).

Вісник заснований у 1958 році під назвою "Історичні науки". В 1996 році був перейменований і отримав нинішню назву.

ISSN 1728-2640

Вісник виходить щоквартально.

Офіційний вебсайт

Фахове видання категорії Б: галузь наук - історичні (28.12.2019), спецiальнiсть: 032 (28.12.2019)[1]

Серія Кібернетика

ISSN 1728-2276

Серія Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика

Дослідження з теорії й історії української літератури, компаративістики, зарубіжних і слов'янських літератур, текстології, літературного джерелознавства, літературної критики, які формують нову теоретико-літературну парадигму сучасності; розвідки з теорії та методології мовознавства, класичної філології, когнітивної лінгвістики, зіставного мовознавства, комунікативної лінгвістики, дискурсології, лінгвокультурології, психолінгвістики, лінгвофілософії, неоелліністики й ін.; аналіз етнічної історії українського народу, результати історико-етнографічного вивчення культури й дослідження етнокультури та мистецтва зарубіжних країн.

Офіційний вебсайт

Рік заснування - 1958.

Видається двічі на рік.

ISSN 1728-2659; eISSN 2709-8494

Серія Математика та механіка

Періодичне наукове видання відкритого доступу Механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Публікуються оригінальні статті з актуальних питань математичного аналізу, теорії диференціальних рівнянь, математичної фізики, геометрії і топології, алгебри і математичної логіки, обчислювальної математики, теорії ймовірностей і математичної статистики, теорії оптимального керування, математичного моделювання, теоретичної і прикладної механіки, теорії пружності, механіки рідини та газу.

ISSN 1684-1565

Офіційний вебсайт

Фахове видання категорії Б: галузь наук - фізико-математичні (02.07.2020), спецiальнiсть: 111 (02.07.2020) 112 (02.07.2020) 113 (02.07.2020)[1]

Серія Міжнародні відносини

ISSN: 1728-2292

Офіційний вебсайт

Серія Проблеми регуляції фізіологічних функцій

Наукове періодичне видання Навчально-наукового центру "Інститут біології та медицини" Київського національного університету імені Тараса Шевченка, в якому публікувались матеріали з фізіології людини та тварин, нейрофізіології, молекулярної фізіології та ін.

ISSN 1728-2624

Рік заснування: 1958. З 2020 року серія не видається.

Офіційний вебсайт

Фахове видання категорії Б: галузь наук - біологічні (18.12.2018), спецiальнiсть: 91 (18.12.2018)[1]

Серія Психологія

Періодичне видання Факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Публікуються результати теоретичних, наукових, прикладних та науково-експериментальних досліджень з актуальних питань психології.

ISSN 2518-1378 (print), 2708-6038 (online)

Видається двічі на рік.

Офіційний вебсайт

Фахове видання категорії Б: галузь наук - психологічні (02.07.2020), спецiальнiсть: 053 (02.07.2020)[1]

Серія Радіофізика та електроніка

ISSN 1728-2306

Серія Педагогіка

ISSN 2415-3699 (print), 2617-4510 (online)

Офіційний вебсайт

Серія Соціальна робота

ISSN 2616-7786 (print), 2616-7778 (online)

Офіційний вебсайт

Серія Соціологія

Рецензоване наукове періодичне видання Факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, в якому публікуються результати оригінальних досліджень соціологів з різних країн в усіх сферах соціологічного знання: теорії та історії соціології, методології і методів, дослідження соціальної структури, соціальних груп, відносин і інститутів, різноманітних суспільних явищ, спеціальні та галузеві соціології.

ISSN 2413-7979 (print), 2522-9095 (online)

Рік заснування: 2010

Офіційний вебсайт

Серія Східні мови та літератури

Періодичне наукове видання Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, в якому розглядаються теоретичні та практичні аспекти мовознавства, головна увага зосереджена на таких розділах, як лексикологія, фразеологія та синтаксис китайської, японської, перської та індонезійської мов. У розділі “літературознавство” розглядаються особливості формування, функціонування та взаємодії образних систем літератур різних народів сходу, їх взаємодія та взаємовплив удіахронічному розрізі.

ISSN 1728-242х

Офіційний вебсайт

Серія Українознавство

У віснику публікуються українознавчі статті співробітників та аспірантів Центру українознавства Філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, науковців, викладачів та аспірантів інших ЗВО.

У 1994–1997 рр. відповідальним редактором видання був д-р філол. наук, проф. П.П.Кононенко; заступником відповідального редактора – канд. філол. наук М.М.Конончук. У 1998–2000 рр. відповідальний редактор – П.П.Кононенко; заступник відповідального редактора – канд. іст. наук В.М. Піскун. У 2001–2006 рр. відповідальний редактор – д-р іст. наук, проф. В.І.Сергійчук; заступник відповідального редактора – В.М. Піскун. З 2007 р. відповідальним редактором є д-р політ. наук, проф. М.І.Обушний; заступником відповідального редактора – канд. іст. наук С.Р. Кагамлик.

ISSN 1728-2330

Рік заснування: 1994

Видається 1 раз на рік

Офіційний вебсайт

Серія Фізико-математичні науки

Періодичне наукове видання Факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, присвячене новим дослідженням у різних галузях математики, інформатики, механіки, фізики та радіофізики.

З 1991 року серії вісників Київського університету "Математика і механіка", "Физика", "Моделирование и оптимизация сложных систем" реорганізовані у "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки".

ISSN 1812-5409

Офіційний вебсайт

Фахове видання категорії Б: галузь наук - фізико-математичні (24.09.2020), технічні (26.11.2020), спецiальнiсть: 104 (24.09.2020) 105 (24.09.2020) 111 (24.09.2020) 112 (24.09.2020) 113 (24.09.2020) 121 (26.11.2020) 122 (26.11.2020) 123 (26.11.2020) 124 (26.11.2020)[1]

Серія Філософія

Журнал є проектом Філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Академічна спеціалізація журналу: історія філософії, онтологія, логіка, епістемологія, філософія історії та соціальна філософія, філософська антропологія, філософія культури, етика, естетика, філософія науки, філософія освіти.

Академічна історія журналу розпочинається з 1958 року як відокремленої серії загальноуніверситетського періодичного видання "Вісник". До 2016 року журнал видавався під назвою "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія". Як самостійне видання журнал перереєстровано у 2016 році.

Видається 2 рази на рік.

ISSN 2523-4064 (print), 2523-4072 (online)

Офіційний вебсайт

Серія Хімія

Періодичне наукове видання Хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, у якому публікуються оригінальні статті теоретичного й експериментального спрямування, що містять результати новітніх досліджень українських і міжнародних науковців у галузях неорганічної, органічної, аналітичної, фізичної хімії та хімії високомолекулярних сполук.

Рік заснування: 1958

Видається 1-2 рази на рік.

ISSN 1728-2209

Офіційний вебсайт

Фахове видання категорії Б: галузь наук - хімічні (17.03.2020), спецiальнiсть: 102 (17.03.2020)[1]

Серія Юридичні науки

Періодичне наукове видання Юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, в якому публікуються здобутки і результати наукових досліджень з актуальних питань теорії права, історії права, філософії права, а також галузевих правових дисциплін, зокрема, конституційного, цивільного, трудового, кримінального, господарського, екологічного, фінансового, адміністративного, земельного, аграрного, медичного та інформаційного права, а також права інтелектуальної власності та права соціального забезпечення; питання процесуального права, зокрема, цивільного, господарського, адміністративного та кримінального процесу, а також судоустрою; окремі аспекти порівняльно-правових досліджень, а також досліджень у сфері міжнародного та європейського права.

Рік заснування: 1958

ISSN 1728-2195

Офіційний вебсайт

Фахове видання категорії Б: галузь наук - юридичні (17.03.2020), спецiальнiсть: 081 (17.03.2020)[1]

Примітки

  1. Міністерство освіти і науки України - Наукові фахові видання. mon.gov.ua (ua). Процитовано 3 грудня 2020.
  2. Історія журналу. www.geolvisnyk.univ.kiev.ua. Процитовано 25 жовтня 2017.
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.