Українська література

Украї́нська літерату́ра — література, написана українською мовою[1][2][3].

Періодизація

Періодизація української літератури залежить від методології. Крайні підходи — соціологічний та естетичний.

Соціологічна періодизація представлена у Сергія Єфремова («Історія українського письменства»):

 • І. Доба національно-державної самостійності до з'єднання з Литвою й Польщею (кін. XIV ст.).
 • ІІ. Доба національно-державної залежності, але з повсякчасними спробами вернути втрачену волю (кін. XIV — кін. XVIII ст.).
 • ІІІ. Доба національного відродження (кін. XVIII — XX ст.).

Подібна концепція потім була в радянському літературознавстві[4].

Естетичну періодизацію запропонував Дмитро Чижевський у своїй «Історії української літератури»:

 • І. Доба монументального стилю — 11 ст.
 • II. Доба орнаментального стилю — 12-13 ст.
 • III. Переходова доба — 14-15 ст.
 • IV. Ренесанс та Реформація — кінець 16 ст.
 • V. Бароко — 17-18 ст.
 • VI. Класицизм — кінець 18 ст. — 40 роки 19 ст.
 • VII. Романтизм — кінець 20-х років — початок 60-х років 19 ст.
 • VIII. Реалізм — від 60-х років 19 ст.
 • IX. Символізм — початок 20 ст.

Іван Франко на засадах культурно-історичної школи (повнота та різносторонність, твори як документи духовного життя певної епохи) увів узагальнену періодизацію української літератури[5]. Він виділив три епохи:

 • I. Староруська (XI—XV ст.)
 • II. Середньоруська (XVI—XVIII ст.)
 • III. Новочасна (XIX ст.)

Цей підхід був продовжений Михайлом Возняком, який виділив три доби в історії української літератури: давня, середня та нова[6].

Четвертий період історії українського письменства Новітня українська література.
Охоплює літературний процес XX ст — початку XXI ст., представлений переважно модернізмом та авангардизмом. Започаткований у межах перехідного періоду від класичного реалізму (пізній період творчості І. Франка, В. Самійленка, М. Чернявського, М. Левицького, М. Грушевського, О. Авдиковича, А. Чайковського, Грицька Григоренка, А. Крушельницького, Т. Бордуляка, С. Васильченка, А. Тесленка та ін.), коли з'явилася нова творча генерація з відмінним дискурсом письма й уявленням про мистецтво[7].

Історія української літератури

Українська література має тисячолітню історію. Початки її належать до часів формування Київської Русі. Однак ще в передісторичну добу (до ІХ ст.) предки українців мали розвинену усну творчість.

Література української діаспори

Надзвичайно розмаїта і багата література письменників української діаспори, яка творилася впродовж ХХ ст. вихідцями з України на просторах від Європи до Австралії. Серед найяскравіших її представників Іван Багряний, Василь Барка, Євген Маланюк, Ігор Костецький, Богдан Бойчук, Віктор Домонтович, Улас Самчук, Юрій Тарнавський, Емма Андієвська та багато інших.

Тематичний і жанровий спектр

Сучасна українська література

Сучасну українську літературу творять письменники нової генерації Мирослав Дочинець, Тарас Прохасько, Іван Андрусяк, Юрій Андрухович, Дмитро Білий, Наталка Білоцерківець, Андрій Бондар, Юрій Винничук, Олексій Волков, Богдан-Олег Горобчук, Олег Гуцуляк, Анатолій Дністровий, Степан Дупляк, Сергій Жадан, Богдан Жолдак, Оксана Забужко, Юрій Іздрик, Олександр Ірванець, Олександр Клименко, Євгенія Кононенко, Олег Короташ, Андрій Курков, Іван Малкович, Таня Малярчук, Марія Матіос, Богдана Матіяш, Дзвінка Матіяш, Кость Москалець, Юрій Олійник, Ігор Павлюк, Галина Пагутяк, Світлана Пиркало, Юрій Покальчук, Микола Рябчук, Олег Соловей, Володимир Чорномор, Василь Шкляр та інші. Твори багатьох з них знані в Україні та за кордоном, перекладені багатьма мовами світу.

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології надають можливість письменникам публікувати твори не лише у формі друкованих книжок, але також на авторських вебсайтах , які, наприклад надає Проект «Автура» чи сайт Поетичні майстерні.

Особливості розвитку

Українська література мала важкий розвиток через постійне іноземне панування над українськими землями. В деякі періоди використання української мови навіть було заборонено до друку. Однак, незважаючи на численні репресії, український народ має багату літературну спадщину, яку створила велика кількість відомих авторів.

Часописи

Видавництва

Літературні премії

Літературні фестивалі

Див. також

Примітки

 1. Ukraine: Cultural life — literature // Encyclopædia Britannica 15th ed. (second version, Macropædia) Vol. 28: S-U (1985—2010). 1050 p.: 981—1982 pp. (англ.)
 2. Ukrainian literature // Encyclopædia Britannica 15th ed. (second version, Micropædia) Vol. 12: Trudeau — Żywiec (1985—2010). 968 p.: p. 111 (англ.)
 3. Ukrainian literature // Encyclopædia Britannica Online, жовтень 2019 (англ.)
 4. Гр. Грабович. Сергій Єфремов як історик українського письменства // Грабович Г. Ю. До історії української літератури: Дослідження, есе, полеміка. — К., 1997
 5. Франко І. План викладів історії літератури руської. Спеціальні курси. Мотиви / Зібр. тв. У 50-ти Т. Т.41. С. 34-48
 6. Возняк М. С. Історія української літератури. Том I. Львів, 1992. С. 56-58.
 7. Літературознавча енциклопедія

Джерела

 • Азбуковник: енциклопедія української літератури. У 2-х т. / Укл. Б. Романенчук. — Філадельфія: Київ, 1969—1973.  (т. 1, PDF-файл і т. 2, PDF-файл)
 • Зеров М. Лекції з історії української літератури: 1798—1870 / Під ред. Д. В. Горзлін, О. Соловей. — Едмонтон: Видання Канадського Ін-ту Укр. Студій, 1977. — 271 с.
 • Літературознавча енциклопедія / У двох томах. Авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. — К: ВЦ «Академія», 2007. (DjVu-файли т. 1 i т. 2)
 • Літературознавчий словник-довідник /За ред. Р. Гром'яка. — К.: ВЦ «Академія», 1997. — 752 с. — ISBN 966-580-003-5 (DjVu-файл)
 • Мала літературна енциклопедія / Павло Богацький. — Сідней, 2002.  (PDF і DjVu-файли)
 • Повернення деміургів / Плерома 3'98. Мала українська енциклопедія актуальної літератури  — Івано-Фанківськ: Лілея-НВ, 1998. — 288 с. — ISBN 966-7263-22-3  (глосарійний корпус; PDF[недоступне посилання з червня 2019])[1]
 • Єфремов С. Історія українського письменства: В 2 т. — Київ — Ляйпціг, 1919—1924.
 • Грабович Г. До історії української літератури: Дослідження, есе, полеміка. — Київ, 1997.
 • Возняк М. С. Історія української літератури: В 3 т. — Львів, 1920–1924.
 • Грушевський М. С. Історія української літератури: В 6 т. — Київ – Львів, 1923—1927.
 • Чижевський Д. І. Історія української літератури (від початків до доби реалізму). — Нью-Йорк, 1956.
 • У терновім колі. Одеська письменницька організація у 1920—1950 рр. : біобібліогр. покажч. / М-во культури і туризму України, Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд. Г. І. Єфімова ; [наук. ред. Г. Д. Зленко]. — О. : [б. в.], 2011. — 172 с.
 • Український Радянський Енциклопедичний Словник: В 3-х т / Редкол.: …А. В. Кудрицький (відп. ред.) та ін. — 2-е вид. — К. : Голов. ред. УРЕ, 1987. — С. 467—468.
 • Підручник з української літератури: історія і теорія. Донецьк:Східний видавничий дім, 2003. — 324 с.
 • Українська діаспора: літературні постаті, твори, біо-бібліографічні відомості (науково-довідкове видання)/ Упорядк. В. А. Просалової. — Донецьк: Східний видавничий дім, Донецьке відділення НТШ, Український культурологічний центр. 2012. — 516 с.
 • Українська література XI—XVIII ст. : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / П. В. Білоус. — К. : Академія, 2010. — 360 c.
 • Українська література XI—XVIII ст. : Хрестоматія / За ред. П. В. Білоуса. — К. : Академія, 2011. — 688 c.
 • Український самвидав: літературна критика та публіцистика (1960-ті — початок 1970-х років): Монографія / О. Є. Обертас. — К. : Смолоскип, 2010. — 300 c.
 • Художня література України. Від міфів до модерної реальності / Михайло Наєнко. — К. : Вид. центр «Просвіта», 2012. — 1088 с.
 • Українська література XX століття: моногр. / Микола Ткачук. — Тернопіль: Медобори, 2014. — 608 с.
 • Історія української літератури: ХХ — поч. ХХІ ст. : навч. посіб. : у 3 т. / за ред. В. І. Кузьменка. — К. : ВЦ «Академія», 2017. — Т.3. — 544 с.
 • Літературна дефіляда. Сучасна українська критика про сучасну українську літературу: [зб. аналіт. ст. / ред., упорядкув. В. Панченко]. — К. : Темпора, 2012. — 541 с. : іл. ; 23 см. — (Бібліотека «ЛітАкценту»). — 1 000 пр. — ISBN 978-617-569-097-0
 • Гольденберг Л. І. Бібліографічні джерела українського літературознавства: Путівник. — 2-е вид., випр. і доп. — К.: Вища шк., 1990. — 252 с.
 • Губар О. Сучасні українські письменники Криму: Навч. посібник з укр. літ. для учбових закладів Криму. — Сімф.: Кримнавчпеддержвидав, 1997. — 335 с.
 • З порога смерті: Письменники України — жертви сталінських репресій / Авт. кол.: Л. С. Бойко, В. С. Брюховецький, І. В. Зуб та ін. — К.: Рад. письменник, 1991.
 • Українська література в загальнослов'янському і світовому літературному контексті: У 5 т. / АН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка ; гол. редкол.: Г. Д. Вервес . — Київ: Наукова думка, 1987—1994.
 • Українська література у портретах і довідках: Давня література — література XIX ст.: Довідник / Редкол.: С. П. Денисюк, В. Г. Дончик, П. П. Кононенко та ін. — К.: Либідь, 2000. — 360 с.
 • Просалова В. А. Інтермедіальні аспекти новітньої української літератури. Монографія / Віра Андріївна Просалова. — Донецьк: ДонНУ, 2014. — 154 с. ISBN 978-966-639-652-8
 • Павлюк І. Історії емоцій: Про тексти та життєтексти сучасних літераторів / Передмова Миколи Тимошика. — Львів: Світ, 2021. — 352 с. ISBN 978-966-914-330-3

Література

 • Львів — місто натхнення. Література: [іл. літ.-енцикл. путівник / упоряд. О. Муха]. — Львів: Вид-во Старого Лева, 2017. — 448 с. — Дод. до кн. мапа. — ISBN 617-679-345-8.
 • Ukrainian Literature in English, 1966—1979. / Tarnawsky M. — Edmonton and Toronto: 2010.

Посилання

Примітки

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.