Конституційний Суд України

Конституці́йний Суд Украї́ни — орган конституційної юрисдикції, який забезпечує верховенство Конституції України, вирішує питання про відповідність Конституції України законів України та у передбачених Конституцією України випадках інших актів, здійснює офіційне тлумачення Конституції України, а також інші повноваження відповідно до Конституції України.

Конституційний Суд України
Будівля Конституційного Суду України
Вид конституційний суд
Юрисдикція Україна
Заснований 1996
Склад по 6 суддів призначаються Президентом, Верховною Радою та з'їздом суддів України
Термін служби не більше 9 років
Голова Тупицький Олександр Миколайович
На посаді з 17 вересня 2019
Розташування Київ
Адреса вул. Жилянська, будинок 14
Координати 50°26′03″ пн. ш. 30°30′51″ сх. д.
http://www.ccu.gov.ua
Ця стаття є частиною серії статей про
державний лад і устрій
України
Категорія • Інші країни
Емблема Конституційного Суду України

Розпочав діяльність за новою Конституцією 18 жовтня 1996.

Історія

В Україні за часів радянської доби Конституцією УРСР 1978 (після змін республіканської Конституції від 1989 року) був передбачений Комітет конституційного нагляду, але цей орган так і не був сформований. Натомість, після змін Конституції 1990 року, було передбачено формування нового органу правового захисту Конституції — Конституційного Суду УРСР. Члени суду мали обиратися Верховною Радою УРСР, але і цей орган тоді ще не був сформований.

Вже після здобуття Україною незалежності, 3 червня 1992 року Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про Конституційний Суд України», що визначав порядок формування та функції цього органу.

У період 1992 1996 років робота суду була малоефективною: Верховна Рада призначила лише Голову Конституційного Суду (Леоніда Юзькова), спроби обрати заступника Голови та решту суддів виявились безрезультатними.

Ухваленням чинної Конституції (28 червня 1996), а також Закону України «Про Конституційний Суд України» (16 жовтня 1996) було чітко визначено систему захисту конституції та початок реальної діяльності Конституційного Суду.

Після перерви в дієздатності Суду, зумовленій закінченням терміну повноважень більшості його суддів, 4 серпня 2006 року 14 суддів Конституційного Суду склали присягу, що відновило дієздатність Суду. Після Указів Президента України від 30 квітня та 1 травня (№ 369-370/2007) відповідно до пункту 22 частини першої статті 106, пункту 5 частини п'ятої статті 126 та статті 149 Конституції України звільнено суддів КСУ Пшеничного В.Г та Станік С. Р. у зв'язку з порушенням присяги, але Кам'янобрідський районний суд міста Луганська відновив їх на посаді. Пізніше Донецький апеляційний суд відмінив дане рішення. 26 червня Конституційний Суд відмовив у відкритті справи за поданням народних депутатів щодо конституційності цих указів Президента.

Порядок формування

Конституційний Суд України складається з вісімнадцяти суддів — по шість призначаються Президентом, Верховною Радою та з'їздом суддів України. Кандидатура на посаду судді Конституційного Суду обирається на конкурсних засадах.

Суддя Конституційного суду

Суддею Конституційного Суду може бути громадянин України, який володіє державною мовою, на день призначення досяг сорока років, має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п'ятнадцять років, високі моральні якості, є правником із визнаним рівнем компетентності. (Стаття 11 ЗУ «Про Конституційний Суд України»)

Суддя Конституційного Суду призначається на дев'ять років без повторного права бути призначеним на цю посаду.

Призначення Президентом України

Відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду на конкурсних засадах щодо осіб, яких призначає Президент України, здійснює конкурсна комісія, яку створює Президент України.

Призначення Верховною Радою України

Підготовку питання щодо розгляду на конкурсних засадах кандидатур на посаду судді Конституційного Суду у Верховній Раді України здійснює комітет, до предмета відання якого належать питання правового статусу Конституційного Суду України, у порядку, визначеному Регламентом Верховної Ради України, з урахуванням положень цієї статті.

Призначення з'їздом суддів України

Підготовку питання щодо розгляду на конкурсних засадах кандидатур на посаду судді Конституційного Суду з'їздом суддів України здійснює Рада суддів України.

Про початок конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду оголошується на офіційному вебсайті відповідно Президента України, Верховної Ради України, Ради суддів України не пізніше ніж за три місяці до дня закінчення строку повноважень чи досягнення граничного віку перебування на посаді судді Конституційного Суду або не пізніше одного місяця з дня виникнення вакансії на посаду судді Конституційного Суду в разі, якщо повноваження судді Конституційного Суду припинено чи його звільнено з посади з підстав, передбачених статтею 149-1 Конституції України.

Початок повноважень судді

Суддя Конституційного Суду набуває повноважень з дня складення ним на спеціальному пленарному засіданні Суду присяги такого змісту:

«Я (ім'я та прізвище), вступаючи на посаду судді Конституційного Суду України, урочисто присягаю на вірність Україні, бути незалежним, чесним і сумлінним при виконанні високих обов'язків судді Конституційного Суду України, забезпечувати верховенство Конституції України, захищати конституційний лад держави, утверджуючи права та свободи людини».

Спеціальне пленарне засідання Суду відбувається за скликанням Голови Суду або судді Конституційного Суду, який виконує його обов'язки, не пізніше п'ятого робочого дня з дня призначення Судді на посаду.

Урочиста церемонія складення суддею Конституційного Суду присяги на спеціальному пленарному засіданні відбувається в Залі засідань Суду. Порядок урочистої церемонії встановлюється Регламентом.

Правові засади роботи

Діяльність Конституційного Суду України ґрунтується на принципах верховенства права, незалежності, колегіальності, рівноправності суддів, гласності, повного і всебічного розгляду справ та обґрунтованості прийнятих ним рішень.

Організація, повноваження та порядок діяльності Конституційного Суду України визначаються Конституцією України та Законом про Конституційний Суд. Конституційний Суд України приймає акти, що регламентують організацію його внутрішньої роботи (Регламент Конституційного Суду України) відповідно до закону про Конституційний Суд.

Суддя Конституційного Суду України при відправленні своїх обов'язків на пленарному засіданні, на засіданні Конституційного Суду та в Колегії суддів Конституційного Суду України повинен бути одягнений у мантію. Суддя Конституційного Суду України має нагрудний знак, опис і форма якого затверджуються Верховною Радою України.

Повноваження та діяльність суддів

Статус судді Конституційного Суду України визначається Конституцією та законами України.

Повноваження судді Конституційного Суду України та його конституційні права і свободи не можуть бути обмежені при введенні воєнного чи надзвичайного стану в Україні або на окремій її території.

Судді Конституційного Суду України не можуть належати до політичних партій та профспілок, мати представницький мандат, брати участь у будь-якій політичній діяльності, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької чи творчої.

Суддя Конституційного Суду України має право публічно висловлювати свою думку з питань, що стосуються провадження у Конституційному Суді України лише щодо тих справ, у яких Конституційним Судом України прийнято рішення чи дано висновок.

Суддя Конституційного Суду України має право вимагати від будь-якого суб'єкта правовідносин необхідні документи, матеріали та іншу інформацію з питань, що готуються до розгляду Колегією суддів Конституційного Суду України або Конституційним Судом України. У разі ухилення від дачі пояснень або відмова від надання інформації судді Конституційного Суду України тягне за собою відповідальність винних осіб згідно із законодавством України.

Підстави дострокового припинення повноважень судді визначаються законом про Конституційний Суд.

Форма роботи

Конституційний Суд України є колегіальним органом, тож основна його діяльність пов'язана з прийняттям певних юридичних рішень, які здійснюються на засіданнях та пленарних засіданнях Конституційного Суду України.

У складі Суду діють Велика палата, два сенати та шість колегій.

Велика палата, сенати, колегії у межах визначених Законом «Про Конституційний Суд України» повноважень щодо конституційного провадження діють як Конституційний Суд.

Основна форма роботи Конституційного Суду — пленарні засідання, на яких цей орган:

На звичайних засіданнях Конституційний Суд України:

 • Затверджує, вносить зміни та доповнює Регламент Конституційного Суду України;
 • Вирішує питання пов'язані з Апаратом Конституційного Суду України;
 • Утворює постійні комісії та затверджує їх персональний склад.

Засідання Конституційного Суду України є повноважним, якщо на ньому є присутніми не менше одинадцяти суддів, а рішення приймається, якщо за нього проголосувало більше половини суддів, які брали участь у засіданні.

Структура

Структура Конституційного Суду України — це його внутрішня організаційна побудова.

Після того, як судді склали присягу і набули своїх повноважень, формуються керівні органи — Голова суду та його заступники. Вони обираються лише на один трирічний термін.

Голова Конституційного Суду України

Голова Конституційного Суду України обирається на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України зі складу суддів Конституційного Суду України лише на один трирічний термін. Голосування проходить шляхом таємного подання бюлетенів. Головою Конституційного Суду України вважається обраний кандидат, за якого проголосувало більше половини конституційного складу суддів Конституційного Суду України.

До повноважень Голови Конституційного Суду України належить: організація роботи колегій суддів Конституційного Суду України, комісій та Секретаріату Конституційного Суду України; скликання і проведення засідань, пленарних засідань Конституційного Суду України; розпорядження бюджетними коштами на утримання і забезпечення діяльності Конституційного Суду України відповідно до кошторису, затвердженого Конституційним Судом України.

За всю історію існування Конституційного Суду України його Головами були:

Суддя Голова суду Член суду Квота
1 Юзьков Леонід Петрович 1 липня 1992 2 березня 1995 1992 — 1995 Верховна Рада України
відсутній 2 березня 1995 19 жовтня 1996
2 Тимченко Іван Артемович 19 жовтня 1996 18 жовтня 1999 1996 — 2004 Президент України
3 Скомороха Віктор Єгорович 19 жовтня 1999 18 жовтня 2002 1996 — 2005 З'їзд суддів України
4 Селівон Микола Федосович 19 жовтня 2002 18 жовтня 2005 1996 — 2005 Президент України
відсутній 19 жовтня 2005 19 вересня 2006
5 Домбровський Іван Петрович 19 вересня 2006 11 травня 2007 2006 — 2010 З'їзд суддів України
(в. о.) Пшеничний Валерій Григорович 11 травня 2007 10 липня 2007 2003 — 2007 Президент України
6 Стрижак Андрій Андрійович 10 липня 2007 12 липня 2010 2006 — 2013 З'їзд суддів України
7 Головін Анатолій Сергійович 12 липня 2010 18 липня 2013 2006 — 2014 Верховна Рада України
8 Овчаренко В'ячеслав Андрійович 18 липня 2013 24 лютого 2014 2006 — 2014 Верховна Рада України
(в. о.) Баулін Юрій Васильович 24 лютого 2014 — 18 березня 2014 2008—2017 Президент України
9 Баулін Юрій Васильович 18 березня 2014 — 20 березня 2017 2008—2017 Президент України
(в. о.) Баулін Юрій Васильович 20 березня 2017 — 3 червня 2017 2008—2017 Президент України
(в. о.) Кривенко Віктор Васильович 4 червня 2017 — 21 лютого 2018 з 2016 року З'їзд суддів України
10 Шевчук Станіслав Володимирович 21 лютого 2018 — 14 травня 2019 2014—2019 Верховна Рада України
11 Шаптала Наталя Костянтинівна 14 травня 2019 — 17 вересня 2019 з 2010 року З'їзд суддів України
12 Тупицький Олександр Миколайович з 17 вересня 2019 року з 2013 року Президент України

Заступники Голови Конституційного Суду України

Заступники Голови Конституційного Суду обираються за пропозицією Голови у порядку, передбаченому для обрання Голови Конституційного Суду України. Заступники Голови виконують за дорученням Голови Конституційного Суду України окремі його повноваження.

За всю історію існування Конституційного Суду України Заступниками його Голови були:

Суддя Заступник Голови суду Член суду Квота
1 Німченко Василь Іванович 19 жовтня 1996 18 жовтня 1999 1996 — 2005 З'їзд суддів України
1 Розенко Віталій Іванович 19 жовтня 1996 18 жовтня 1999 1996 — 2004 Верховна Рада України
2 Селівон Микола Федосович 19 жовтня 1999 18 жовтня 2002 1996 — 2005 Президент України
2 Євграфов Павло Борисович 19 жовтня 1999 18 жовтня 2002 1997 — 2006 Верховна Рада України
3 Вознюк Володимир Денисович 19 жовтня 2002 18 жовтня 2005 1996 — 2005 З'їзд суддів України
3 Шаповал Володимир Миколайович 19 жовтня 2002 18 жовтня 2005 1996 — 2005 Президент України
відсутній 19 жовтня 2005 26 вересня 2006
4 Пшеничний Валерій Григорович 26 вересня 2006 11 вересня 2007 2003 — 2007 Президент України
4 Станік Сюзанна Романівна 26 вересня 2006 11 вересня 2007 2004 — 2010 Президент України
відсутній 11 вересня 2007 20 грудня 2007
5 Бринцев Василь Дмитрович 20 грудня 2007 22 грудня 2010 2006–2015 З'їзд суддів України
5 Головін Анатолій Сергійович 10 вересня 2008 12 липня 2010 2006–2014 Верховна Рада України
6 Ткачук Павло Миколайович 22 грудня 2010 22 вересня 2011 2002–2011 Верховна Рада України
6 Винокуров Сергій Маркіянович 12 травня 2011 19 листопада 2013 2010–2013 Президент України
7 Баулін Юрій Васильович 4 листопада 2011 — 18 березня 2014 2008–2017 Президент України
8 Тупицький Олександр Миколайович 15 березня 2018 — 17 вересня 2019 з 2013 року Президент України
9 Головатий Сергій Петрович з 17 вересня 2019 року з 2018 року Президент України

Постійні та тимчасові комісії

Постійні та тимчасові комісії — це допоміжні органи Конституційного Суду України. Постійні комісії утворюються на пленарному засіданні з метою організації внутрішньої діяльності суду.

У свою чергу тимчасові комісії створюються для додаткового дослідження питань, пов'язаних з конституційним провадженням у справі, за участю фахівців у відповідних галузях права.

Колегії Конституційного Суду України

У складі Конституційного Суду України утворюються колегії суддів:

 • для розгляду питань щодо відкриття провадження у справах за конституційними поданнями;
 • для розгляду питань щодо відкриття провадження у справах за конституційними зверненнями.

Конституційний Суд України приймає рішення про створення колегій протягом на засіданні першого місяця кожного календарного року. Також на цьому засіданні затверджується склад та призначаються секретарі колегій.

Ці допоміжні структури вирішують питання стосовно відкриття чи відмову у відкритті провадження у справі. Вони розглядають, вивчають та досліджують конституційні подання та звернення. Якщо колегія вбачає підстави для відкриття впровадження чи у відмові відкритті, то приймається відповідна ухвала.

Апарат Конституційного Суду України

З метою забезпечення ефективної діяльності Конституційного Суду України, створюється Апарат Конституційного Суду України до складу якого входять:

 • Секретаріат;
 • Служба кожного судді Конституційного Суду України;
 • Інші підрозділи (архів, бібліотека, друкований орган («Вісник Конституційного Суду України»)).

Науково-консультативна рада Конституційного Суду України

Науково-консультативна рада Конституційного Суду України — консультативно-дорадчий орган при Конституційному Суді України для підготовки наукових висновків з питань його діяльності, що потребують наукового забезпечення.[1]

Функції та повноваження Конституційного Суду України

Функції Конституційного Суду України — це основні напрями та види діяльності цього суду, що здійснюються відповідно до Конституції та законів України.

Пріоритетним напрямом діяльності Конституційного Суду є здійснення конституційного судочинства в Україні. Втім, це не єдина функція суду, також виділяють функції конституційного контролю, офіційного тлумачення (Конституцію), арбітражну та функцію конституційного правосуддя.

Відповідно до Конституцій України та Закону «Про Конституційний Суд України» (стаття 7) до повноважень Суду належить:

1) вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність) законів України та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

2) офіційне тлумачення Конституції України;

3) надання за зверненням Президента України або щонайменше сорока п'яти народних депутатів України, або Кабінету Міністрів України висновків про відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість;

4) надання за зверненням Президента України або щонайменше сорока п'яти народних депутатів України висновків про відповідність Конституції України (конституційність) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою;

5) надання за зверненням Верховної Ради України висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту в межах, визначених статтями 111 і 151 Конституції України;

6) надання за зверненням Верховної Ради України висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України;

7) надання за зверненням Верховної Ради України висновку про порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України;

8) вирішення питань про відповідність Конституції України та законам України нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим за зверненням Президента України згідно з частиною другою статті 137 Конституції України;

9) вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність) законів України (їх окремих положень) за конституційною скаргою особи, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон України суперечить Конституції України.

Суд не розглядає питання щодо відповідності законам України актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, актів інших органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, крім випадків, передбачених пунктом 28 частини першої статті 85 та частиною другою статті 137 Конституції України.

Вирішення питань про відповідність Конституції України відбувається, коли до Конституційного Суду надійде подання від Президента України, Верховного Суду України, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини або Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Рішення і висновки Конституційного Суду є обов'язковими до виконання на території України, остаточними і не можуть бути оскаржені.

Конституційний Суд також за зверненням Президента чи Уряду дає висновки про відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України або таких договорів, що вносяться до парламенту для ратифікації.

Суб'єктами права на конституційне звернення з питань дачі висновків Конституційним Судом України є громадяни України, іноземці, особи без громадянства та юридичні особи.

Правові акти, визнані Конституційним Судом неконституційними повністю, або у певній частині втрачають свою чинність з моменту ухвалення Конституційним Судом відповідного рішення.

Рішення та висновки Конституційного Суду оприлюднюються наступного робочого дня після їх підписання і публікуються у «Віснику Конституційного Суду України», а також в інших офіційних виданнях («Офіційний вісник України», «Відомості Верховної Ради України», «Голос України», «Урядовий кур'єр»).

Матеріальна чи моральна шкода, завдана фізичними чи юридичними особами актами і діями, що були визнані неконституційними, відшкодовуються державою у встановленому законодавством України порядку.

Рішення Конституційного Суду України

Поточний склад Конституційного Суду України

№ п/п ПІБ Посада Дата призначення Дата набуття повноважень Квота Примітка
1 Тупицький Олександр Миколайович Голова КСУ 02013-05-1414 травня 2013 02013-05-1515 травня 2013 Президент України (Янукович) Указ про призначення скасований Зеленським[2].
2 Головатий Сергій Петрович Заступник Голови КСУ 02018-02-2727 лютого 2018 02018-03-022 березня 2018 Президент України (Порошенко)
3 Литвинов Олександр Миколайович Суддя КСУ 02013-02-2222 лютого 2013 02013-05-1515 травня 2013 З'їзд суддів України
4 Касмінін Олександр Володимирович Суддя КСУ 02013-09-1717 вересня 2013 02013-09-1919 вересня 2013 Президент України (Янукович) Указ про призначення скасований Зеленським[2].
5 Сас Сергій Володимирович Суддя КСУ 02014-03-1313 березня 2014 02014-03-1313 березня 2014 Верховна Рада України (VII скликання)
6 Сліденко Ігор Дмитрович Суддя КСУ 02014-03-1313 березня 2014 02014-03-1313 березня 2014 Верховна Рада України (VII скликання)
7 Кривенко Віктор Васильович Суддя КСУ 02015-11-1313 листопада 2015 02016-01-2727 січня 2016 З'їзд суддів України
8 Колісник Віктор Павлович Суддя КСУ 02016-01-2626 січня 2016 02016-01-2727 січня 2016 Президент України (Порошенко)
9 Мойсик Володимир Романович Суддя КСУ 02016-01-2626 січня 2016 02016-01-2727 січня 2016 Президент України (Порошенко)
10 Городовенко Віктор Валентинович Суддя КСУ 02017-11-1313 листопада 2017 02017-11-2121 листопада 2017 З'їзд суддів України
11 Лемак Василь Васильович Суддя КСУ 02018-02-2727 лютого 2018 02018-03-022 березня 2018 Президент України (Порошенко)
12 Завгородня Ірина Миколаївна Суддя КСУ 02018-09-2020 вересня 2018 02018-09-2424 вересня 2018 Верховна Рада України (VIII скликання)
13 Первомайський Олег Олексійович Суддя КСУ 02018-09-2020 вересня 2018 02018-09-2424 вересня 2018 Верховна Рада України (VIII скликання)
14 Юровська Галина Валентинівна Суддя КСУ 02019-10-2929 жовтня 2019 02019-11-055 листопада 2019 З'їзд суддів України
15 Філюк Петро Тодосьович Суддя КСУ 02019-10-3030 жовтня 2019 02019-11-055 листопада 2019 З'їзд суддів України
16 Кичун Віктор Іванович Суддя КСУ 18 лютого 2021 24 лютого 2021 Верховна Рада України (IX скликання)
17 вакантна Суддя КСУ З'їзд суддів України
18 вакантна Суддя КСУ Верховна Рада України

Джерело: вебсайт Конституційного Суду України[3]

Див. також

Примітки

Джерела та література

Література

 • Конституційне право України: Підручник. / За заг. ред. В. Ф. Погорілка. — К.: Наукова Думка; Прецедент, 2006. ISBN 966-00-0595-4
 • Фрицький О. Ф. Конституційне право України: Підручник. — К.: Юрінком Інтер, 2004. ISBN 966-667-166-2
 • Теорія держави і права: Підручник. / Пер. з рос. Скакун О. Ф. — Харків: Консум, 2006 ISBN 966-7124-76-2
 • Конституція України (із змінами і доп). — К.: Атіка, 2006. ISBN 966-326-154-4
 • Закон України «Про Конституційний Суд України» від 16 жовтня 1996 р.

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.