Село

Село́ — значний за територією і кількістю житлових будівель населений пункт неміського типу, більшість мешканців якого займаються сільським господарством. Також сумарне означення тієї частини населення, яке живе із сільского господарства[1]. Один із видів населених пунктів в Україні та деяких інших країнах, найменша адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Білорусі, одна з найдавніших назв поселень у слов'ян. У Київській Русі княжий маєток.

Ця стаття є частиною серії статей про
державний лад і устрій
України
Категорія • Інші країни
Село на Львівщині

Термін

Етимологія

Етимологічно, українське слово село походить від прасл. *selo («населене місце, двори, будівлі», «поле, земля»), яке вважається спорідненим з лат. solum («ґрунт»)[2]. Поряд з ним у праслов'янській існувало також слово *vьsь (походить від пра-і.є. *u̯ik, *u̯eik, *u̯oiko; спор. з лат. vicus, гот. weihs, давн.в-нім. wich, санскр. विवेश, вівеса)[3]. Досі частина слов'янських мов використовує для позначення сільських населених пунктів похідні від *selo (болг., мак., рос. і укр. село, біл. сяло, хорв. selo, серб. село/selo)[2]; частина — похідні від *vьsь (біл. вёска, пол. wieś, словен. vas, в.-луж. wjes, чеськ. vesnice, староцерк.-слов. вьсь, церк.-слов. весь). Слово село в старослов'янській мові означає «поле»[2][3].

Вживання

 • 1. Населений пункт, назва найменшої адміністративно-територіальної одиниці в Україні.
 • 2. Тип поселення (зазвичай велике).

«Село» є слов'янським словом і поширене в Боснії і Герцеговині, Болгарії, Хорватії, Македонії, Сербії та Україні. Наприклад, є численні села під назвою «Ново Село» в Болгарії, Хорватії, Чорногорії, Сербії та Македонії. У Словенії, слово «село» використовується для дуже маленьких поселень (менше тисячі чоловік) і в діалектах, натомість словенське слово vas використовується у всій Словенії. У Росії використовуються два основних терміни село і деревня (від ранішого *дьрвьня /*дьрвьна, пов'язаного з деру в значенні «корчую», «звільняю землю під ріллю»)[4]. Перший вживається переважно щодо великих сіл, із церквою (у радянські часи там була розташована центральна садиба колгоспу, радгоспу); другий — щодо інших, менших сільських населених пунктів.

Село Масоулєх (Masouleh), провінції Гілян, Іран

В Ізраїлі термін «місто» не має юридичного значення. У Швеції юридичного поняття «місто» не існує також. У Данії й інших скандинавських країнах «містом» вважається союз одного або зазвичай більшої кількості сільських господарств з будинками, власні райони яких утворені як об'єднаний об'єкт або використовуються разом. Формально термін «місто» в Данії застосовують до території з кількістю жителів не менш 200, а відстань між сусідніми населеними пунктами до 200 метрів називається «зоною міста».[5][6] Отож поняття «рибальське село» (рибальство є галуззю сільського господарства) зазвичай означає поселення, жителі яких займаються переважно риболовлею в населених пунктах чи на відкритому пляжі[7] (на відміну від «рибальських міст», у яких є «порт»). Це пов'язано з іншою мовною картиною світу (а відтак і реальністю), а також із філософських міркувань[джерело?].

В українській мові термін «село» походить від слова «селитися» (село, поселення), а «місто» — під впливом польського miasto, укр. місто означало первинно те саме що й «місце», пол. miasto від значення «місце» перейшло у значення населеного пункту значення від чого й в українській під польським впливом[джерело?] слово «гóрод» замінилося на «місто». В польській miasto «місце в поселенні». «Місцями» називали «території в поселенні» навколо ринків, де оселялись ремісники (це було зручним для їхнього бізнесу). Від того у багатьох містах Західної України головна площа міста носить назву «Площа Ринок». Поняття «город/град/городище» — означало первинно «обгороджену територію» (з київ, або тину, іще у козацьку добу широко застосовували на позначення «міста» слово «гóрод», а з часом його замістило слово «місто» найраніше цей перехід стався і Західній Україні[джерело?].

Слід також зауважити, що в давньоруській мові як і з давніх часів приблизно по 14 ст. а інколи й довше, поняття «сєло» означало будь-яке поселення незалежно від розміру, а поняття «городъ» означало будь-яке незалежно від розміру огороджене частоколом, мурами чи стіною поселення, себто навіть маленьке поселення за розмірами сучасного села[джерело?], але огороджене стіною називали «городъ» од слова «городити» себто це те, що огородили.

Лише з появою Магдебурзького права на теренах України пов'язують інтродукцію поняття «місто», оскільки зі створенням міської ради виник орган, що не мав аналога у селах.[8] Після війта та лави міська рада стала третім за важливістю органом міського самоврядування.[9] До того часу всі поселення (і село, і «місто») становили окремий судовий округ, в обох діяли війт, солтис, лавники, ремісники, а володіння землею було пов'язане зі сплатою податків.[9] Міську раду у Львові називали сенатом (лат. senatum, officium consulare)[9].

Село в Україні є найменшою адміністративно-територіальною одиницею, більшими є селище, місто, район, район у місті, область, автономна республіка. Термін «село» часто вживають у розмовній мові також для позначення невеликих або середніх містечок з метою привернення уваги до їх малого розміру, відсутності інфраструктури тощо.

Адміністративне регулювання

В Україні, країнах колишнього Радянського Союзу та в ряді інших країн зачислення якогось населеного пункту до розряду сіл чи міст відбувається з урахуванням частки людей, зайнятих у сільському господарстві. Однак у більшості країн враховують лише загальну кількість населення. Нормативи у різних країнах різні, однак існує тенденція, що в розвинутих і малонаселених країнах межа, яка відділяє села від міст — нижча, а в слабо розвинутих і густозаселених — вища. Наприклад, у Фінляндії будь-яке поселення, де живе понад 200 осіб — це місто, тоді як у деяких країнах Африки та Росії поселення з 20 чи навіть 65-тисячним населенням (наприклад Інгушетія, ст. Орджонікідзевська) вважають селами.
В Україні села можуть мати індивідуальні адміністрації сільські ради або спільне управління — об'єднання двох або більше сіл. Села також можуть бути під юрисдикцією міської адміністрації міської ради.

На головній вулиці села Castle Combe, Вілтшир, Англія.

Статистичні дані

На 1 січня 1991 в Україні було 28 844 сіл, на 5 грудня 2001 року — 28 619[10].

Згідно інформації, наявної на сайті Верховної Ради України, станом на 01.12.2019 в Україні налічується 27207 сіл[11].
Найбільше за площею село в Україні Космач (Косівський район) — 84,309 км².
Найбільше село України за кількістю населення Софіївська Борщагівка — понад 30000 осіб.

Показові села в Україні

З 1965 р. в УРСР розгорнулося будівництво експериментально-показових сіл. У різних областях республіки створювалося 15 експериментальних сіл, на їхнє будівництво витрачено 55 млн крб. В 1969 р. Рада Міністрів УРСР прийняла постанову про комплексне проектування і будівництво в 1970—1975 рр. ще 28 експериментально-показових сіл.

Негативне емоційне забарвлення терміна на пострадянських територіях

За феодального ладу існував становий поділ суспільства, а основою економіки було сільське господарство, використання землі. У цій системі структурування суспільства відбувалось навколо наявних відносин: земля в обмін на службу або роботу. Кожен соціальний прошарок володів певними соціальними та економічними привілеями та обов'язками. У такій системі багатства за рахунок сільського господарства, яка була організована не відповідно до ринкових сил, а на основі звичайних послуг праці, існували кріпаки й землевласницька знать.[12] Таким чином, наприклад, у Галичині, коли та перебувала в складі Австро-Угорщини, усе землеволодіння провінції поділялось на дві категорії: 1) рустикальна (селянська; лат. rus — «село») земля та 2) домінії чи табулярна власність (землі духовних чи світських магнатів і шляхти)[13]. Таким чином те саме село в Галичині часто було поділене на «рустикальну частину» (селянську; тобто «село з селянською частиною») і «шляхетську частину» (шляхетська частина села). З цього вже є зрозумілим, що негативне забарвлення терміну «село» є помилковим. Негативного забарвлення поняттю надав більшовизм.[прояснити]

Сен-Сірк-Лапопі (департамент Лот) є одним з «найкрасивіших сіл Франції».

У XVIII ст. промислова революція спричинює розпад традиційних станових спільнот (станового поділу), а це, в свою чергу, спричинило зміну почуття тотожності й зумовлює об'єднання спільноти — зумовлює мислити її єдиним цілим, люди починають мислити себе частиною нації. Відбувається розпад феодальних імперій, скасовується кріпацтво, відбувається утворення парламентських республік з ринковою економікою, зароджуються підприємницькі господарства буржуазного типу,[14] відбувається різкий розвиток і нарощування промисловості. Є зрозумілим, що для розвитку економіки стає потрібним так званий «середній клас». На царських територіях (як і на радянських) зародження потужного середнього класу було неможливе, і як наслідок, — повна відсутність промисловості. Сформовані за царських часів «консервативні сили», їх небажання переходу до ринкової економіки, потреба в розвитку промисловості на цих територіях — зумовить творення більшовизму, через що й витвориться згодом нове поняття «буржуазія», ним же й нарікається такий рух «буржуазний націоналізм». Промисловість розвиватиметься в попередньому напрямку, що утворився ще в царські часи,[15] і буде здобута виправничо-трудовими способами, п'ятирічками, позбавленням паспортів колгоспників (неологізм, створений відповідно до ідейних цілей радянського режиму) і забороною залишати земельні ділянки без дозволу влади, збільшенням прямих і непрямих податків, використанням трудового ентузіазму трудівників, примусовою працею політичних в'язнів, шляхом визиску людей, підвищенням продажу горілки (при Сталіні), колективізацією сільського господарства (як основного джерела фінансування індустріалізації), Торгзінами, продрозкладкою (після проголошення курсу на форсування індустріалізації (1929 р.)[16]), захопленням територій з розвинутою або певною мірою розвинутою промисловістю і ін.). Селянство вважається шкідливим (на відміну від «робочого класу»), дрібний селянський власник — «головним ворогом соціалізму».[15] В комуністичній радянській роботі важливе значення мало «Класове розшарування селянства» — процес розшарування суспільства, адже різні прошарки його враховуються в партійній комуністичній роботі (термін прошарку досить часто вживається в мові радянських діячів) — проводилася «ліквідація куркульства як класу на базі суцільної колективізації»(ця фраза, що стала штампом, вперше вжита в промові Сталіна на 1-ій Всесоюзній конференції аграрників-марксистів 27 грудня 1929 г.).[17] Старе слово «кулак» дає нові похідні — «підкуркульників» — так з кінця 20-х років стали іменувати середняка або бідняка, який виступає на захист заможних селян, а також «розкуркулювати», «розкуркулення» (увійшли в широкий ужиток з другої половини 1929) — конфіскація майна заможних селян і засилання їх самих на далеку північ, чому деякі з них чинили збройний опір.[18] Соціалізація сіл призводить до насильницького вербування в «колгоспи», вербування самостійних селян — «одноосібників» в «колгоспників» і «колгоспниць».[18] У первісну пору колективізації поняття «індивідуальний селянин» (тобто, що не входить в колгосп) офіційно стало виражатися одним словом «індівідуальнік», а в просторіччі скоротилося в «індус» або «індик».[18] З проведенням «колективізації» ще більше зросло розпалювання класового антагонізму в селі, в якому чималу роль зіграли надіслані з міста активісти — «парттисячнікі» і місцеві «сількори» — сільські кореспонденти, котрі часто займалися доносами під виглядом кореспондентської роботи.[18]

З цих пір і бере свій початок негативне емоційне забарвлення термінів «село» й «селянство». У 1920-х роках селяни становили 81,5 % населення УРСР. За словами історика Ігора Гирича, Москва усвідомлювала, що українське селянство в 1917 році й у 1930-х роках було соціальною базою для створення української незалежної держави, і тільки зламавши та деморалізувавши його, можна було сподіватись на екстенсивний розвиток більшовицько-тоталітарної держави росіян, якій потрібні були безземельні, знеособлені, зденаціоналізовані раби-манкурти для «будівель комунізму».[15]

Власне, перехід до колективізації с/г підштовхнула так звана криза хлібозаготівель 1927—28 років, оскільки за умов зростання ринкової ціни на хліб, селянство цілком резонно розуміючи ринок як купівлю-продаж за взаємною згодою, відмовлялось продавати його урядові за нижчими цінами.[15] Через штучно встановлену різницю цін (ножиці цін) на товари промисловості і сільського господарства з метою викачувати гроші на розвиток індустрії, головним чином у Росії, українське селянство втрачало щорічно 300 мільйонів золотих довоєнних карбованців. Тобто, певний виріб до Першої світової війни український селянин міг придбати за 1 пуд збіжжя, то тепер мусів віддавати за це 4-5 пудів.[15]

Історичне село Сіракава-го, Нагано, Японія

Генеральний секретар Центрального комітету (ЦК) Всесоюзної комуністичної партії (більшовиків) (ВКП(б)) Йосип Сталін у одній з своїх праць писав:

..селянство являє собою основну армію національного руху… Без селянства не може бути сильного національного руху. Це й є те, що мається на увазі, коли ми кажемо, що національне питання — це сутнісно селянське питання.[15]

Власне, цей національний рух і звався «буржуазним націоналізмом». Тому партійні, радянські, посадові працівники сільського господарства стають першими літописцями історії села.[19]

Головним чином, ціллю вибудовуваної вертикалі влади було розділення однакових за своєю суттю поселень на ранги (міста, селища, села і тд.), а також поділ на адміністративно-територіальні одиниці (політично-територіальний поділ), що підривало з середини «селянський (він же національний, він же буржуазний) рух».

Представники європейської аграрної історіографії вбачають головну причину призупинення селянських досліджень у Східній і Центральній Європі протягом 1920-х — 1930-х років у виникненні і швидкому розповсюдженні диктатур:[19][20]

Нацизм і подібні йому явища громили академічні дослідження, в тому числі і досягнення селянських товариств. Сталінська колективізація і «чистки» занурили у велику мовчанку СРСР — і марксистський, і немарксистський методи аналізу селянства виявились під забороною. Підготовка до світової війни й сама війна повсюдно відтягли на себе інтелектуальні й політичні сили… селянські дослідження повсюди припинилися на 30 років.

На відміну від розвинених країн світу, в СРСР індустріалізація здійснювалася не для задоволення споживчих потреб населення, а навпаки, споживання промислової продукції населенням обмежувалося.[15] Сама держава ставала не тільки власником створюваних промислових об'єктів, а й споживачем їхньої продукції: в основному зброї та засобів виробництва.[15]

Примітки

 1. Наулко В. І. Село // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. К. : Наукова думка, 2012. — Т. 9 : Прил — С. — С. 509—512. — 944 с. : іл. — ISBN 978-966-00-1290-5.
 2. Село // Етимологічний словник української мови : у 7 т. : т. 5 / редкол.: О. С. Мельничук (гол. ред.) та ін. К. : Наукова думка, 2006. — Т. 5 : Р — Т. — С. 210. — ISBN 966-00-0785-X.
 3. Етимологічний словник української мови : у 7 т. : т. 1 : А  Г / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР ; укл.: Р. В. Болдирєв та ін ; редкол.: О. С. Мельничук (гол. ред.) та ін. К. : Наукова думка, 1982. — Т. 1 : А — Г. — 632 с.
 4. М. Р. Фасмер. Деревня // Этимологический словарь русского языка. М. : Прогресс, 1964—1973.
 5. Salmonsens Konversationsleksikon; opslag: by
 6. Danmarks Statistik, Varedeklaration: Byopgørelsen pr. 1. januar
 7. Brian R. MacKenzie, Maibritt Bager, Henn Ojaveer, Kenneth Awebro, Ulla Heino, Poul Holm, Aadu Must: «Multi-decadal scale variability in the eastern Baltic cod fishery 1550—1860. Evidence and causes» (Fisheries Research 87 , 2007, s. 106—119)
 8. Kamińska K. Lokacje miast na prawie magdeburskim na ziemiach polskich do 1370 r. : studium historycznoprawne / Krystyna Kamińska. — Toruń : UMK, 1990. — 235 s. (с.: 142)
 9. М. Кобилецький. Функції та повноваження міських рад у містах України за Магдебурзьким правом Архівовано 3 грудня 2013 у Wayback Machine. // Вісник Львівського університету. Серія юридична Архівовано 3 грудня 2013 у Wayback Machine.. 2012, Вип. 55 Архівовано 3 грудня 2013 у Wayback Machine.
 10. Сайт Українська правда: Щотижня в Україні зникає одне село
 11. Україна. Число адміністративно-територіальних одиниць. http://static.rada.gov.ua/zakon/new/NEWSAIT/ADM/zmist.html (Українська). Верховна Рада України. Процитовано 24.12.2019.
 12. Річард Абельс. «Феодалізм»
 13. Вітенко М. Д. Польське велике землеволодіння в Галичині (кін. ХІХ — поч. ХХ ст.) / Наукове видання Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008, Вип. XIV.
 14. Віталій Нечитайло Селянство як фактор континуїтету матеріальної і духовної культури народу / Науковий журнал Психологія і суспільство, 2010, № 4. ISSN 1810-2131
 15. Микола Лазарович Українське село в кривавих жорнах комунізму: прелюдія до геноциду / Науковий журнал Психологія і суспільство, 2011, № 1. ISSN 1810-2131
 16. Тимочко Н. О. Економічна історія України: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 204 с. ISBN 966-574-759-2
 17. А. М. Селищев / ЯЗЫК РЕВОЛЮЦИОННОЙ эпохи: Из наблюдений над русским языком (1917—1928). Издание второе, стереотипное. — Москва • 2003
 18. АНДРЕЙ И ТАТЬЯНА ФЕСЕНКО / РУССКИЙ ЯЗЫК ПРИ СОВЕТАХ. — НЬЮ-ЙОРК, 1955 COPYRIGHT 1955 BY THE AUTHORS Printed in U. S. A. by RAUSEN BROS. 142 E. 32nd. Street New York 16, N. Y. 317
 19. Капустян Г. Українське село в умовах радянського політичного режиму 1920-х років: історіографічний огляд / Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету: Збірник наукових праць, ISSN 2076-8982, 2002, Вип. XV.
 20. . Шанин Т. Перспективы исследования крестьянства и проблема восприятия параллельности общественных форм // Крестьяноведение: Теория. История. Современность. Ежегодник. 1996 / Под ред. В. Данилова, Т. Шанина. — М., 1996. (сторінка: 14)

Див. також

Джерела та література

Література

 • Село // Географічна енциклопедія України. — Т. 3. — К., 1993. — С. 173.
 • Алфьоров М. А. Урбанізаційні процеси в Україні в 1945—1991 рр: Монографія/ М. А. Алфьоров — Донецьк: Донецьке відділення НТШ ім. Шевченка, ТОВ «Східний видавничий дім» 2012. — 552 с.
 • Галицьке село: соціально-економічне життя та суспільно-політичні процеси (1919—1939) / Віталій Виздрик. — Львів: Ін-т українозн. ім. І. Крип'якевича НАН України, 2015. — 394 с., іл. — ISBN 978-966-486-1199-7
 • Легендарні села України = The Renowned Ukrainian Villages / [авт.-уклад.]: Х. Й. Роглєв [та ін.]. — К. : Книга, 2009. — 255 с. : іл., портр. — (Серія «Культурно-історична спадщина України» = Series «Cultural and Historical Inheritance of Ukraine»). — Текст парал.: укр., англ. — Бібліогр.: с. 254—255 (49 назв). — ISBN 978-966-8314-65-0.
 • Сільське суспільство Галицького Прикарпаття у XVI—XVIII століттях: історичні нариси: Моногр. / В. Ф. Інкін; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. Ін-т іст. дослідж. — Л. : Добра справа, 2004. — XX, 420 c. — (Моногр.; № 2). — Бібліогр.: с. XXXIII-LXXIII.
 • Фінансове забезпечення розвитку сільських територіальних громад: монографія / І. Сторонянська, А. Пелехатий; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього. — Львів: ІРД ім. М. І. Долішнього НАН України, 2014. — 190 c. — (Проблеми регіон. розвитку). — Бібліогр.: с. 166—181.

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.