Інтегрування частинами

Інтегрування частинами — один із способів знаходження інтеграла.

Суть методу в наступному: якщо підінтегральна функція подана у виді добутку двох неперервних і гла́дких функцій (кожна з яких може бути як елементарною функцією, так і композицією), то справедливі формули:

  • для невизначеного інтеграла:
  • для визначеного:

Передбачається, що знаходження інтеграла простіше, ніж . У іншому випадку застосування методу не виправдано.

Одержання формул

Для невизначеного інтеграла

Функції і гладкі, отже, можливе диференціювання:

Ці функції також неперервні, отже можна взяти інтеграл від обох частин рівності:

Операція інтегрування протилежна диференціюванню:

Після перестановок:

Для визначеного

У цілому аналогічно випадку для невизначеного інтеграла:

Приклади

  • Іноді цей метод застосовується кілька разів:
  • Цей метод також використовується для знаходження інтегралів від елементарних функцій:
  • У деяких випадках інтегрування частинами не дає прямої відповіді:
У такий спосіб один інтеграл виражається через інший:
Вирішивши отриману систему, одержуємо:

Див. також

  • Методи інтегрування виразів тригонометричних функцій

Посилання

  • Методи підстановки та інтегрування частинами у визначеному інтегралі // Вища математика в прикладах і задачах / Клепко В.Ю., Голець В.Л.. — 2-ге видання. К. : Центр учбової літератури, 2009. — С. 418. — 594 с.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.